Mathematics at TASK

From cod3v

Johdanto

Matematiikkaa lukuvuonna 2021--2022.

Arviointi eli arvostelu

Arvosana perustuu aktiivisuuteen (eli tehtävien tekemiseen), kokeisiin ja muuhun työskentelyyn. Vihot ja tehtävät tarkistan kokeiden yhteydessä. Tavallinen neli- tai funktiolaskin on kokeissa sallittu apuväline, mutta Photomath:ia tai Wolfram Alpha:aa kannattaa hyödyntää omassa opiskelussa. Koe on kohtuullisen lyhyt, mutta sisältää myös vaikeita tehtäviä. Matematiikan kokeen saa uusia tai sen saa tehdä aiemmin kuin suunnitelmassa on mainittu. Murtoluvut pitää osata, jos haluaa arvosanan 10 (jokaisessa kokeessa on ainakin yksi lasku, jossa pitää hyödyntää murtolukuja).

Laskut kirjoitetaan vihkoon välivaiheineen (mukaan lukien alkukysymys, välivaiheet ja lopputulos). Pelkkä vastaus on tekemätön tehtävä -- perustet pitää olla.

7. lk

Aiheet ja järjestys (saattaa muuttua tilanteen mukaan)

 1. Luvut ja laskutoimitukset
PiKirjaSuunnitelma luvutjalaskutoimitukset1.svg
 1. Luvuista kirjaimiin
 2. Pisteistä kuvioita ja kappaleita


Seitsemännellä luokalla harjoittelemme myös hieman ohjemointia (yleensä jonkun kokeen jälkeen).

8. lk

Järjestys (voi muuttua tilanteen mukaan)

 1. Potensseja:
PiKirjaSuunnitelma potenssit 2021-2022.svg
 1. Funktioita ja yhtälöitä
 2. Prosentteja
 3. Mittoja ja pinta-aloja

9. lk

Yhdeksännellä luokalla kerätään yhteen kaikki aiemmin opittu. Laskut pitenevät ja tehtävät eivät ole enää helppoja.

Aiheet ja järjestys (voi muuttua tilanteiden mukaan).

 1. Polynomit
PiKirjaSuunnitelma polynomejaJaYhtalopareja.svg
 1. Yhtälöparit
 2. Särmiö, lieriö
 3. Pythagoras ja trigonometriset yhtälöt
 4. Kartio, pallo
 5. Todennäköisyyslaskenta
 6. Tilastot
 7. Kertaus