Luonnontieteiden ja matematiikan opetus TASKissa

From cod3v

Johdanto

Katso https://cod3v.info/index.php?title=Mathematics_at_TASK ja https://cod3v.info/index.php?title=Opetussuunnitelma_(2014%2Bkriteerit_2021)

Käyttäytymisen arviointi

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/tekstikappale/429822 Käyttäytymistä arvioidaan suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa käyttäytymiselle asetettuihin tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen. Käyttäytymiselle asetetut tavoitteet perustuvat koulun toimintatapoihin ja järjestyssääntöihin. Käyttäytyminen arvioidaan todistuksissa omana kokonaisuutena, eikä siitä saatu arvosana tai sanallinen arvio vaikuta oppiaineesta saatavaan arvosanaan tai sanalliseen arvioon.

Oppilaan käyttäytymiseen liittyvät erityistarpeet tulee tarvittaessa kirjata oppimissuunnitelmaan tai henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS), jotta ne voidaan ottaa huomioon käyttäytymisen arvioinnin suunnittelussa ja toteutuksessa.

TASKin OPS: https://suomalainenkoulu.ee/task-opetussuunnitelma/


Arviointi luonnontieteissä ja matematiikassa

Perusopetuksessa arviointi kohdistuu oppimiseen, osaamiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen. Arviointi on monipuolista. Ns formatiivisella arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelemaan ja kehittämään itsearvioinnin taitoja. Summatiivisesti arvioidaan sitä, miten oppilas on saavuttanut eri oppiaineille asetetut tavoitteet.

Arviointikriteerit hyvin lyhyesti

 • Matematiikka
  • As 7: Oppilas osaa ratkaista tai laskea annetun tehtävän ohjatusti
  • As 9: Oppilas käyttää ja hyödyntää matematiikkaa monipuolisesti ongelmanratkaisussa
 • Fysiikka ja kemia
  • As 7: Oppilas antaa esimerkkejä ja tietää ilmiöitä.
  • As 9: Oppilas käyttää fysiikkaa. Perustelee ja selittää ilmiöitä. Tietää, antaa erilaisia esimerkkejä ja osaa käyttää malleja.
 • Biologia
  • As 7: Oppilas kuvailee ja kertoo sekä osaa nimetä. Antaa esimerkkejä.
  • As 9: Oppilas selittää ja perustelee, osaa arvioida osaamistaan. Tietää, tuntee, nimeää eliöitä. Antaa esimerkkejä.
 • Maantieto
  • As 7: Oppilas osaa nimetä ja osallistuu tunneilla. Antaa esimerkkejä, tuntee kartan, kuvailee ilmiöitä.
  • As 9: Oppilas ymmärtää ilmiöt, selittää, vaikuttaa ja osallistuu aktiivisesti. Perustelee tarkoituksenmukaisesti.

Käytännössä nämä tarkoittavat, että pelkkä koearvosana ei kerro kaikkea. Jokaisessa aineessa tarkastan tehtävät (sekä koti- että tuntitehtävät), ja noin puolet arvosanasta tulee tehtyjen tehtävien perusteella. Yleensä tarkastan tehtävät vasta osion lopussa, paitsi jos on jotain erityistä, mutta siten että oppilaalle jää aikaa korjata ja parantaa suoritustaan. Tehtävien tekeminen on tärkeätä, koska niissä opeteltavia asioita käydään monipuolisesti läpi. Kokeita on erilaisia: esimerkiksi ymmärtämiseen painottavia, ulkolukukokeita sekä sanakokeita. Luonnontieteissä on oma kielensä, jonka käyttäminen vaatii sanaston tuntemista. Tuntiaktiivisuus näkyy ja kuuluu jokaisella tunnilla, mutta se harvemmin näkyy Wilmassa. Fysiikassa ja kemiassa yritämme tehdä mahdollisuuksen rajoissa kokeellista työtä ("the only difference between screwing around and science is:" ____). Matematiikan tunneilla yleensä joka toinen tunti hypätään uuteen kappaleeseen (joka esitellään lyhyesti tai pidemmin), ja oppilailla on 2x45 minuuttia aikaa ratkoa tehtäviä. Olen apuna koko ajan. Matematiikan tunneilla oppilailla on käytössä laskupäiväkirja, jossa näkyy suunnitelma sekä jokaisen henkilökohtainen edistyminen. Biologiassa ja maantiedossa tehdään enemmän postereita ja ryhmätöitä kuin muissa aineissani.

Matematiikka

Kirje kotiin 2023

Hei kaikille!

Matikan tunneilla pääsääntöisesti lasketaan tehtäviä, ja se on rasittavaa hommaa. Kotitehtäviksi tulee joka toinen tunti kirjan kotitehtävät ja joka toinen tunti alkupään tehtäviä. Muitakin saa tehdä. Kotiläksyt tarkistan vasta kokeen jälkeen. Matikan tunneilla harjoitellaan kokeisiin (ei elämää varten) kuten urheilusuoritukseen. Kokeen jälkeen tarkistan vihosta kuinka monta (koti)tehtävää olette tehneet. Vihko- eli tuntityöskentelystä tulee noin puolet arvosanasta ja kokeesta noin puolet. Tavallinen neli- tai funktiolaskin on kokeissa sallittu apuväline, mutta Photomath:ia tai Wolfram Alpha:aa kannattaa hyödyntää omassa opiskelussa. Laskut kirjoitetaan vihkoon välivaiheineen (mukaan lukien alkukysymys, välivaiheet ja lopputulos). Pelkkä vastaus on tekemätön tehtävä -- perusteet pitää olla. Matikan kokeen saa lähes aina uusia eli kerrata.

Vauhti on sellainen, että noin joka toinen tunti siirrytään uuteen kappaleeseen. Jokaisessa kirjan kappaleessa on noin 26 tehtävää, joten tunnilla (ja kotona), jos haluaa arvosanan 10, tulisi tehdä noin 13 tehtävää. Osa jää aina kotitehtäväksi -- normaalisti tunnin aikana ei ehdi tehdä kaikkia. Tarkoitus on, että vaikeat tehtävät saataisiin tehtyä oppituntisin, jotta niiden kanssa ei tarvitse taistella kotona. Kotitehtäviin ei saa käyttää liikaa aikaa, eli ei montaa tuntia päivässä. Wilmaan yritän aina merkitä, missä kohtaa mennään. 

Arviointi kohdistuu oppimiseen, osaamiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen. Arviointikriteerit hyvin lyhyesti As 7: osaat ratkaista tai laskea annetun tehtävän ohjatusti; As 9: käytät ja hyödynnät matematiikkaa monipuolisesti ongelmanratkaisussa. Yllättäen nämä näkyvät lähes suoraan tehtyjen kotitehtävien määrässä. Arvion omasta osaamisestasi saat jokaisena matikan tuntina tekemäsi työn perusteella. Jos teet tunnissa ja kotiläksyinä noin 12-13 tehtävää, olet kympin suorittaja, tai 2-3 tehtävää, olet vitosen tai kutosen suorittaja. Muut tulevat siihen välille. 

Tehtävien tekeminen on tärkeätä, koska niissä opeteltavia asioita käydään monipuolisesti läpi. Kokeessa on vain pari hassua tehtävää -- monipuolisuus puuttuu. Matematiikka on tekemistä, työtä ja harjoittelua. Kuten huippu-urheilu. Tuntiaktiivisuus näkyy ja kuuluu jokaisella tunnilla, mutta se harvemmin näkyy Wilmassa. Matikan tuntisin olen apuna koko ajan. Aina saa kysyä. Matematiikan tunneilla oppilailla on käytössä laskupäiväkirja, jossa näkyy suunnitelma sekä jokaisen henkilökohtainen edistyminen. Joskus, tilanteen niin vaatiessa poikkeamme suunnitelmasta. Esimerkiksi, jos jokin asia on usealle hyvin vaikea tai helppo.

Seitsemännellä luokalla harjoittelemme myös hieman ohjelmointia (yleensä jonkun kokeen jälkeen). Seiskaluokan alku on pitkälti kertausta alakoulun kokonaisluvuilla laskemisesta, ja siis todella hauskaa. Kahdeksannella luokalla laskut tulevat hieman monimutkaisemmiksi ja osattava matematiikan termistö kasvaa. Kasiluokan matikka linkittyy hyvin läheisesti fysiikan tunteihin. Yhdeksännellä luokalla kerätään yhteen kaikki aiemmin opittu. Laskut pitenevät ja tehtävät eivät ole enää helppoja. Murtoluvut pitää osata, jos haluaa arvosanan 10 (jokaisessa kokeessa on ainakin yksi lasku, jossa pitää hyödyntää murtolukuja).


-M

PS. Ei se oikeasti näin vaikeata ole.

Kirje kotiin

Hei kaikille!

Koulu alkoi taas ja iki-ihanat matikan "työtunnit". Matikan tunneilla pääsääntöisesti lasketaan tehtäviä, ja se on rasittavaa hommaa. Kun olette saaneet (olemme saaneet) osion tehtyä (noin kuukausi), pidetään pikakoe (jossa on muutama helppo ja monta vaikeata tehtävää) ja tarkistan vihosta kuinka monta tehtävää olette tehneet. Vihko- eli tuntityöskentelystä tulee noin puolet arvosanasta ja pikakokeesta noin puolet. Jos vihko jää kotiin, liimaa paperisi vihkoon. Muuten se katoaa ja tekemäsi tehtävät häviävät.

Vauhti on sellainen, että noin joka toinen tunti siirrytään uuteen kappaleeseen. Jokaisessa kirjan kappaleessa on noin 26 tehtävää, joten tunnilla (ja kotona), jos haluaa arvosanan 10, tulisi tehdä noin 13 tehtävää. Osa jää aina kotitehtäväksi -- tuntisin normaalisti ei ehdi tehdä kaikkia. Aina ensimmäisenä kertana kotitehtäväksi tulee kirjan kotitehtävät (jotka ovat helpohkoja) ja toisella tunnilla alkupään tehtäviä. Tarkoitus olisi, että vaikeat tehtävät saataisiin tehtyä oppituntisin. Kotitehtäviin ei saa käyttää liikaa aikaa, eli ei montaa tuntia päivässä. Wilmaan yritän aina merkitä, missä kohtaa mennään. 

Perusopetuksessa arviointi kohdistuu oppimiseen, osaamiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen. Arviointi on monipuolista. Ns formatiivisella arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelemaan ja kehittämään itsearvioinnin taitoja. Summatiivisesti arvioidaan sitä, miten oppilas on saavuttanut eri oppiaineille asetetut tavoitteet. Arviointikriteerit hyvin lyhyesti As 7: Oppilas osaa ratkaista tai laskea annetun tehtävän ohjatusti As 9: Oppilas käyttää ja hyödyntää matematiikkaa monipuolisesti ongelmanratkaisussa Kuitenkin oman arvion osaamisesta saatte jokaisena matikan tuntina tekemänne työn perusteella. Jos teet tunnissa ja kotiläksyinä noin 12-13 tehtävää, olet kympin suorittaja, tai 2-3 tehtävää, olet vitosen tai kutosen suorittaja. Muut tulevat siihen välille. 

Tehtävien tekeminen on tärkeätä, koska niissä opeteltavia asioita käydään monipuolisesti läpi. Kokeessa on vain pari hassua tehtävää -- monipuolisuus puuttuu. Matematiikka on tekemistä, työtä ja harjoittelua. Kuin huippu-urheilu. Tuntiaktiivisuus näkyy ja kuuluu jokaisella tunnilla, mutta se harvemmin näkyy Wilmassa. Matikan tuntisin olen apuna koko ajan. Matematiikan tunneilla oppilailla on käytössä laskupäiväkirja, jossa näkyy suunnitelma sekä jokaisen henkilökohtainen edistyminen. Joskus, tilanteen niin vaatiessa poikkeamme suunnitelmasta. Esimerkiksi, jos jokin asia on usealle hyvin vaikea tai helppo.

Seitsemännellä luokalla harjoittelemme myös hieman ohjelmointia (yleensä jonkun kokeen jälkeen). Seiskaluokan alku on pitkälti kertausta alakoulun kokonaisluvuilla laskemisesta, ja siis todella hauskaa.

Kahdeksannella luokalla laskut tulevat hieman monimutkaisemmiksi ja osattava matematiikan termistö kasvaa. Kasiluokan matikka linkittyy hyvin läheisesti fysiikan tunteihin.

Yhdeksännellä luokalla kerätään yhteen kaikki aiemmin opittu. Laskut pitenevät ja tehtävät eivät ole enää helppoja.

Arviointi eli arvostelu

Arvosana perustuu aktiivisuuteen (eli tehtävien tekemiseen), kokeisiin ja muuhun työskentelyyn. Vihot ja tehtävät tarkistan kokeiden yhteydessä. Tavallinen neli- tai funktiolaskin on kokeissa sallittu apuväline, mutta Photomath:ia tai Wolfram Alpha:aa kannattaa hyödyntää omassa opiskelussa. Koe on kohtuullisen lyhyt, mutta sisältää myös vaikeita tehtäviä. Matematiikan kokeen saa uusia tai sen saa tehdä aiemmin kuin suunnitelmassa on mainittu. Murtoluvut pitää osata, jos haluaa arvosanan 10 (jokaisessa kokeessa on ainakin yksi lasku, jossa pitää hyödyntää murtolukuja).

Laskut kirjoitetaan vihkoon välivaiheineen (mukaan lukien alkukysymys, välivaiheet ja lopputulos). Pelkkä vastaus on tekemätön tehtävä -- perustet pitää olla.

7. lk

Ei pvm
PiKirjaSuunnitelma luvutjalaskutoimitukset1.svg
PiKirjaSuunnitelma luvutjalaskutoimitukset2.svg
PiKirjaSuunnitelma luvuistaKirjaimiin2Yhtalot.svg

Muista murtoluvut.

Aiheet ja järjestys (saattaa muuttua tilanteen mukaan)

 1. Luvut ja laskutoimitukset
  1. kpl 3 Kirjainlaskennan peruskäsitteitä
  2. kpl 4 Kirjainlaskentaa
  3. kpl 6 Kirjainlausekkeen arvo
  4. kpl 7 Samanmuotoisten termien yhdistäminen
  5. kpl 8 Lausekkeen sieventäminen
  6. kpl 10 Lausekkeen kertominen luvulla
  7. kpl 11 Lausekkeiden summa
  8. kpl 12 Lausekkeiden erotus
  9. kpl 13 Kirjainlaskentaa
  10. kpl 14 Kertaus
  11. Matikan pikatesti ja päiväkirjan palautus
 2. Luvuista kirjaimiin
  1. kpl 17 Supistaminen ja laventaminen
  2. kpl 19 erinimisten murtolukujen +/-
  3. kpl 20 murtolukujen kertolasku
  4. kpl 22 murtolukujen jakaminen osiin
  5. kpl 23 murtolukujen jakaminen Z:llä
  6. kpl 24 laskuja murtoluvuilla
  7. kpl 25 sovelluksia murtoluvuilla
  8. kpl 26 kertaus
  9. Matikan pikatesti ja päiväkirjan palautus
 3. Luvuista kirjaimiin: yhtälöt
  1. kpl 15 Yhtäsuuruuksia
  2. Kpl 16 Yhtälö
  3. Kpl 18 Yhtälön ratkaiseminen
  4. Kpl 19 Termien vähentäminen ja lisääminen
  5. Kpl 20 Termien siirtäminen (sama kuin edellinen)
  6. Kpl 21 Yhtälön ratkaiseminen jakamalla
  7. Kpl 22 Yhtälön ratkaiseminen kertomalla
  8. Kpl 23 Erilaisia yhtälöitä
  9. Kpl 26 Kertaus
  10. Koe
 4. Pisteistä kuvioita ja kappaleita


Seitsemännellä luokalla harjoittelemme myös hieman ohjelmointia (yleensä jonkun kokeen jälkeen).

8. lk

Ei pvm
PiKirjaSuunnitelma potenssit 2021-2022.svg
PiKirjaSuunnitelma potenssit.svg
PiKirjaSuunnitelma funktiot1 1920.svg
PiKirjaSuunnitelma prosentit B.svg
PiKirjaSuunnitelma funktiot2 1920.svg
PiKirjaSuunnitelma mittojaJapintaAloja1.svg


Järjestys (voi muuttua tilanteen mukaan)

 1. Potensseja.
  1. Kpl 17 Potenssi
  2. Kpl 18 Samankantaisten potenssien tulo
  3. Kpl 19 Samankantaisten potenssien osamäärä
  4. Kpl 21 Potenssien laskutoimituksia
  5. Kpl 23 Osamäärän potenssi
  6. Kpl 24 Potenssin potenssi
  7. Kpl 25 Potenssikaavojen soveltaminen
  8. Kpl 26 Kertaus ja pikatesti
 2. Funktioita ja yhtälöitä 2
  1. Kpl 15 Suoran piirtäminen
  2. Kpl 16 Pisteitä suoralla
  3. Kpl 17 Suoran kulmakerroin
  4. Kpl 18 Vakiotermin vaikutus
  5. Kpl 19 Suoran yhtälön määrittäminen
  6. Kpl 21 Suoran käyttöä
  7. Kpl 24 Toisen asteen yhtälö
  8. Kpl 26 Kertaus
  9. Koe
 3. Prosentteja
  1. kpl 1 prosentti on sadasosa
  2. kpl 3 prosenteista desimaalilukuihin
  3. kpl 4 kuinka monta prosenttia
  4. kpl 5 prosenttiosuus kokonaisuudesta
  5. kpl 7 alennuksia ja korotuksia
  6. kpl 8 muuttunut arvo
  7. kpl 10 vertailuprosentti
  8. kpl 12 kokonaisen laskeminen
  9. kpl 13 perusarvon laskeminen
  10. kpl 16 kertaus + pikatesti
 4. Mittoja ja pinta-aloja
  1. 1 murtoluvuista desimaalilukuihin
  2. 5 desimaaliluvun kertominen ja jakaminen
  3. 6 yksiköt ja etuliitteet
  4. 7 pyöristäminen ja likiarvo
  5. 8 laskuja likiarvoilla
  6. 9 arviointia ja laskemista
  7. 12 kertaus
  8. Pikatesti
 5. Funktioita ja yhtälöitä 1
  1. Kpl 1 Riippuvuus
  2. Kpl 3 Suoraan verronnolliset suureet
  3. Kpl 4 Kääntäen verrannolliset suureet
  4. Kpl 5 Verrannollisuuslaskuja
  5. Kpl 7 Funktion kuvaaja ja taulukko
  6. Kpl 8 Kuvaajaan tulkintaa. 1 tuntia
  7. Kpl 9 Funktion arvon laskeminen
  8. Kpl 10 Funktion kuvaaja xy-koordinaatistossa
  9. Kpl 11 Muuttujan arvon laskeminen
  10. Kpl 13 Kertaus ja koe
 6. Tn-laskenta.

9. lk

PiKirjaSuunnitelma_polynomejaJaYhtalopareja.svg


Yhdeksännellä luokalla kerätään yhteen kaikki aiemmin opittu. Laskut pitenevät ja tehtävät eivät ole enää helppoja.

Aiheet ja järjestys (voi muuttua tilanteiden mukaan).

 1. Polynomit
 2. Yhtälöparit
 3. Särmiö, lieriö
 4. Pythagoras ja trigonometriset yhtälöt
 5. Kartio, pallo
 6. Todennäköisyyslaskenta
 7. Tilastot
 8. Kertaus

Fysiikka

Arviointi

Kokeet, tuntityöskentely (tehtävät) ja tuntiaktiivisuus.

7. lk

Lämpö

 1. Mitä fysiikka on. Perusmittaukset
 2. Lämpölaajentuminen
 3. Lämpöenergia
 4. Olomuodon muutokset
 5. Lämmön siirtymistavat
 6. Lämpötasapaino
 7. Ekstrat

Aaltoliike

 1. Aallon eteneminen
 2. Värähtelijä ja ääni
 3. Valon heijastuminen. Peilit
 4. Valon taittuminen
 5. Linssit
 6. Ekstrat

8. lk

Liike ja voima

 1. Nopeus
 2. Kiihtyvyys
 3. Voimat ja vuorovaikutus
 4. Noste ja kitka
 5. Paine
 6. Ekstrat

Liike ja energia

 1. Energian muutokset ja lajit
 2. Työ
 3. Nostotyö ja potentiaalienergia
 4. Teho ja hyötysuhde
 5. Yksinkertaiset koneet
 6. Ekstrat

Sähkö

 1. Staattinen sähkövaraus
 2. Jännite, sähkävirta, virtapiiri
 3. Jännite ja virta
 4. Lamppu (outchh), vastus
 5. Sähköenergia

9. lk

Energia yhteiskunnassa

 1. Magnetismi
 2. Generaattori
 3. Kodin virtapiirit
 4. Voimalaitokset
 5. Energian säästö

Kemia

Arviointi

7. lk

Aineet

 1. Turvallisuus
 2. Ominaisuuksia
 3. Atomit
 4. Yhdisteet
 5. Vesi

Kemiallinen reaktio

 1. Puhtaat aineet ja seokset
 2. Liuos
 3. Seos ja erotusmenetelmät
 4. Kemiallinen reaktio
 5. Palaminen

8. lk

Jaksollinen järjestelmä

 1. Atomi
 2. Jaksollinen järjestelmä
 3. Ionit
 4. Suolat
 5. Molekyylit ja kovalenttinen sidos


Hapot

 1. Happamuus
 2. Hapot ja emäkset raaka-aineina
 3. Neutraloituminen
 4. Oksidi ja pH
 5. Ilmakehä

Metallien kemia

 1. Metallit
 2. Jännitesarja
 3. Paristo ja akku
 4. Teräs
 5. Korroosio


9. lk

Orgaaninen kemia

 1. Hiili
 2. Hiilivedyt
 3. Olomuotoja
 4. Alkoholit
 5. Karboksyylihapot

Ravintoaineita

 1. Rasvat
 2. Sokerit
 3. Proteiinit

Biologia

Arviointi

7. lk

https://cod3v.info/index.php?title=Taxonomy

 1. Solu
 2. Veden merkitys
 3. Luonnon tutkimus

Eliökunta

 1. Vesieläimet (levät, plankton)
 2. Kasvit
 3. Selkärangattomia
 4. Kalat
 5. Sammakot
 6. Matelijat
 7. Linnut
 8. Nisäkkäät

Ekologia

 1. Ekosysteemi
 2. Vuorovaikutus
 3. Suomalaisia ekosysteemejä
 4. Evoluutio
 5. Uhanalaisia lajeja


8. lk

 1. Metsät
 2. Metsän tutkimusmenetelmiä
 3. Metsätyypit (aarniometsä)
 4. Sienet
 5. Kasvit
 1. Selkärangattomia
 2. Selkärankaisia
 3. Uhanalaisia
 4. Metsän käyttäminen
 5. Metsien suojelu


9. lk

Maantieto

Arviointi

7. lk

8. lk

9. lk

Esihistoria

 1. Suomen kallioperä
 2. Jääkausi
 3. Maaperä ja maankohoaminen
 4. Muuttuva luonti
 5. Metsät, suot
 6. Ilmasto, sää
 7. Kartat
 8. Itämeri
 9. Järvet ja joet

Nykyaika

 1. Suomen maisema-alueet
 2. Väestö
 3. Kaavoitus
 4. Teollisuus ja palvelut
 5. Biotalous
 6. Kaupungin rakenne, muutto
 7. Energia
 8. Kestävä kehitys
 9. Liikenne
 10. Matkailu


Markun opetustarvikkeita (lelut)

Joitain omia opetustarvikkeitani (leluja):

Nimi Aihe Hinta-arvio
Vernier Force Plate Physics 400€
Vernier LabQuest Mini Physics 400€
Vernier Force Sensor Physics 200€
Arduino sets and Electronics Kerho 250€
Blender Kemia 30€
Kulmaliikemäärädemo Physics
Dopplerin ilmiö -demo Physics
Tinauskolvi Crafts
Yleismittari Crafts
Ajastin Biology
Sumo-kenttä Kerho
LEGO Mindstorms -robots x 4 Robotiikka 1400€
Optical Benches x 2 Physics
Lenses and mirrors for optical benches, 8 pcs Physics
Kasvihuone Biology 30€
Pylpyrät x4 Physics 50€
Kiipeilyvarusteet Physics
Stock Pot Kemia
Hand Nets x 3 Biology 45€
Inclined Plane Physics
Brachistochrone Physics 30€
Osoitinlaserit x 3 Physics + yleinen
Äänen aaltodemolaite Physics
Sihti Biology + Chemistry 10€
Kasvatusteline kukille Biology
Kasvatuslamput x2 Biology 50€
PVC-putkea Physics 30€
PVC-raketin lähtöteline Physics 30€
Väärintoimiva hyrrä Physics
Aurinko-demo Geology
Maalitaulu + valo-oppi Physics
Roskasäkkejä Kerho 10€
Plasmalamppu Physics
Laavalamppu Physics
Isot lasinpalat Phyics 30€
Kalorimetri eli termospullo Physics
Unipolaarinen moottori Physics
Satelliitin runko Kerho 115€
Induktiolamput x2 Physics
Elektroskooppi Physics
Fresnelin linssejä x 4 Physics
Peilejä x monta Physics
Kivikokoelma Geology 30€
Taulu: Solun metabolia x 2 Biology
Taulu: Kiteet ja kivet Geology
Älypelit Ilo 200€
Taulu: Metsiemme kovakuoriaisia Biology
Taulu: Suomen puita Biology 30€
Taulu: Avaruussukkula Physics 30€
Taulu: Aurinkokunta Geology + Physics 30€
Taulu: Geological chart Geology 30€
Taulu: Suomen päiväperhoset Biology 30€
Leuanvetotanko + pallot Ilo 50€
Helmitaulu Matematiikka + ilo
Sydän Biology 10€
Tislauslaite Chemistry 100€
Biljardipallot Physics 50€
Makey Makey classic IT 50€
Makey Makey go x2 IT 60€
Tislauslaite Chemistry 100€